logo

Tahografi

U auto kući OZON možete izvršiti kontrolu svih vrsta analognih i digitalnih tahografa! Možete izvršiti čitanje kartica vozača i očitavanje digitalnih tahografa, sa sačinjavanjem zapisnika o skidanju podataka.

U svakom trenutku stručno osoblje svojim korisnicima stoji na raspolaganju u vidu savetovanja o pravnim pitanjima i korišćenju samih tahografa.

Auto kuća OZON pruža mogućnost dodatnih pogodnosti za vlasnike preduzeća sa više vozila!